View

高雄市鼓山區汽車借款 • View

  View

  var LIGHTBOX_DARLA_CONFIG ={"useYAC":0,"usePE":0,"servicePath":"https://tw.news.yahoo.com/__darla/php/fc.php","xservicePath":"","beaconPath":"https://tw.news.yahoo.com/__darla/php/b.php","renderPath":"","allowFiF":false,"srenderPath":"https://s.yimg.com/rq/darla/2-9-9/html/r-sf.html","renderFile":"https://s.yimg.com/rq/darla/2-9-9/html/r-sf.html","sfbrenderPath":"https://s.yimg.com/rq/darla/2-9-9/html/r-sf.html","msgPath":"https://tw.news.yahoo.com/__darla/2-9-9/html/msg.html","cscPath":"https://s.yimg.com/rq/darla/2-9-9/html/r-csc.html","root":"__darla","edgeRoot":"https://s.yimg.com/rq/darla/2-9-9","sedgeRoot":"https://s.yimg.com/rq/darla/2-9-9","version":"2-9-9","tpbURI":"","hostFile":"https://s.yimg.com/rq/darla/2-9-9/js/g-r-min.js","beaconsDisabled":true,"rotationTimingDisabled":true}var t_MediaGalleryBobaSpotlight_start = new Date().getTime();

  View

  View  View

  View • View

  View  2016年11月9日週三 台北標準時間上午9時12分 • 1 - 25 / 30 • 彰化縣溪湖鎮個人信用貸款

  View

 • Associated Press | 拍攝者 John Amis, File

  View

  View

 • 刺在自己頭上的想法是怎麼來的,原來Rainey是個禿頭,頂上無毛讓他想用刺青來遮蓋頭皮,而小熊隊超過百年的奪冠就成了他認為最適合刺在頭皮的大事,因此他要求刺青師完成這個非常特別的創作。  View • View  View • View  View

 • View

  View

 • 耗時將近3個小時、這個半顆頭的刺青終於完成了,花費Rainey300美元,Rainey說:「我真的太高興了,我對這個刺青很滿意。」Rainey並補充表示:「我想把我頭上剩餘的空間都刺滿,我想刺小熊奪冠的經典時刻或是球員的模樣。」

 • View  View

  View

 • View • View  美國職棒芝加哥小熊隊睽違108年終於奪冠,小熊球迷想當然耳是欣喜若狂的慶祝,許多球迷瘋狂到刺小熊隊的冠軍刺青在自己的身上留作紀念,不過最瘋狂的球迷當屬1名名為Ricky Rainey的球迷,他把刺青刺在自己頭上、範圍將近半顆頭,讓人一看到他就知道他是小熊隊的死忠粉絲。

 • View • View

 • View

  台東二胎房貸 • View • gweaioauu8 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()